بانک نمونه سوالات پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور, نمیسال دوم 91-92

  • تاریخ : پنجشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۱
  • موضوع :

 

دانلود رایگان نمونه سوالات  دروس عمومی   پیام نور,نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات  رشته  مهندسی کامپیوتر  پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم کامپیوتر پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات  رشته حقوق  پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات  رشته حسابداری  پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات  رشته مدیریت صنعتی  پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته اقتصاد پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته تاریخ پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته تربیت بدنی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته طراحی پارچه و هنر  پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته صنایع دستی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته فیزیک پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کتابداری پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مترجمی زبان پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مهندسی اجرایی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات  رشته مهندسی صنایع   پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مهندسی علوم دامی  پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زیست شناسی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته  مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها پیام نور نمیسال دوم 91-92,

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته  مهندسی اقتصاد کشاورزی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته  مهندسی آب و خاک پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته  مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته  مهندسی تولیدات دامی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته  مهندسی علوم کشاورزِی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته  مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگا نمیسال دوم 91-92ن نمونه سوالات رشته  مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته شیمی  پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات  رشته روانشناسی  پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات  رشته آمار و ریاضی   پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته الهیات گرایش ادیان و عرفان پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته الهیات گرایش آموزش دینی و عربی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته الهیات گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته الهیات گرایش فلسفه و کلام پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش امور تربیتی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود نمیسال دوم 91-92رایگان نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی پیام نور,

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش مشاوره پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش مددکاری پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش جغرافیای انسانی و طبیعی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش آب و هوا شناسی پیام نور, نمیسال دوم 91-92

 

 


نوشته شده توسط:فرهمند و در ساعت:8:3
|