بانک نمونه سوالات پیام نور

لود رایگان نمونه سوالات پیام نور ، نیمسال اول 90-91

  • تاریخ : پنجشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۱
  • موضوع :

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته اخلاق-گرایش اخلاق اسلامی ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته اخلاق-گرایش فلسفه اخلاق ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زبان شناسی همگانی ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت رسانه ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت  ام. بی .ای  (M.B.A) ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت اجرایی-گرایش استراتژیک ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت اجرایی-گرایش بازاریابی صادرات ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت اجرایی-گرایش مدیریت اجرایی ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی و بازرگانی بین الملل ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی-گرایش مدیریت مالی ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی- گرایش  تشکیلات و روش ها ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی- گرایش مدیریت منابع انسانی ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی-گرایش مدیریت تحول ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی-گرایش مدیریت مالی دولتی ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته آموزش زبان انگلیسی ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زبان وادبیات انگلیسی ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته جغرافیا-گرایش برنامه ریزی روستایی ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته جغرافیا-گرایش برنامه ریزی شهری ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته جغرافیا-گرایش اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته آمار ریاضی ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته حسابداری ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته ریاضی کاربردی-گرایش تحقیق د ، نیمسال اول 90-91ر عملیات

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته ریاضی کاربردی-گرایش انالیز عددی ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته ریاضی محض-گرایش جبر ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته ریاضی محض-گرایش آنالیز ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زمین شناسی-گرایش چینه شناسی و فسیل  ، نیمسال اول 90-91شناسی

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زمین شناسی-گرایش زمین شناسی اقتصادی ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته شیمی-گرایش شیمی آلی ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته شیمی-گرایش شیمی تجزیه ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته شیمی-گرایش شیمی فیزیک ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته شیمی-گرایش شیمی معدنی ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته فیتوشیمی ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته بیوشیمی ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات مهندسی شیمی- گرایش بیوتکنولوژی ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم اقتصادی ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات مهندسی صنایع ، نیمسال اول 90-91

دانلود رایگان نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار ، نیمسال اول 90-91

 

 


نوشته شده توسط:فرهمند و در ساعت:8:3
|